กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

กรมชลฯ ใช้คลองระบายน้ำและคลองชายทะเล เร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่กทม.ตะวันออกตอนล่าง

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 52 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวัดปริมาณฝนสูงสุดตามพื้นที่ต่างๆ อาทิ สถานีเกษตรบางนา 130.9 มิลลิเมตร ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน3(บริเวณสวนหลวง ร.9) 195 มิลลิเมตร  สนามบินสุวรรณภูมิ 105.2 มิลลิเมตร หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี(รามคำแหง 2) 112 มิลลิเมตร ถนนศรีนครินทร์ช่วงคลองบางนา 148 มิลลิเมตร บึงหนองบอน 155 มิลลิเมตร และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา 156 มิลลิเมตร เป็นต้น ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนศรีนครินทร์ช่วงหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ถึงซอยแบริ่ง(สุขุมวิท 107) ซึ่งอยู่ในเขตประเวศน์และเขตบางนา นอกจากนี้ ยังมีน้ำท่วมบริเวณถนนกิ่งแก้ว และบางพื้นที่ในเขตลาดกระบัง นั้น

            กรมชลประทาน ได้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยการเร่งระบายและพร่องน้ำในระบบของคลองธรรมชาติในส่วนพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานครที่กรมชลประทานรับผิดชอบ เพื่อให้น้ำที่ท่วมขังภายในกรุงเทพมหานครจะได้ไหลลงคลองสำโรงได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยผ่านประตูระบายน้ำบางพลี และสูบน้ำคลองบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ ระบายน้ำออกสู่ทะเลในอัตราวันละประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำอีกส่วนหนึ่งจะไหลลงคลองลาดหวาย ผ่านคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ระบายออกสู่ทะเลที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิในอัตราประมาณวันละ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังได้มีการระบายน้ำผ่านคลองพระองค์ไชยานุชิต ออกสู่แม่น้ำบางปะกง ได้อีกกว่า 4  ล้านลูกบาศก์เมตร และยังมีสถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่ตามคลองชายทะเลอีก 7 สถานี ช่วยเร่งระบายน้ำได้รวมกันอีกกว่าวันละประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ทั้งนี้ คลองระบายน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่ตอนล่างของกทม.ฝั่งตะวันออก นั้น ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกพอสมควร อาทิ คลองลาดชะโด คลองกิ่งแก้ว คลองบางโฉลง คลองบางคลี่ คลองลาดกระบัง มีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ส่วนคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ มีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ  1.20 เมตร

                อนึ่ง คลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ถือได้ว่าเป็นคลองระบายน้ำ ซึ่งกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและการจัดการน้ำหลากในพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ และยังช่วยเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงและน้ำหลากบริเวณด้านเหนือคลองสำโรงไปยังคลองชายทะเล โดยสูบระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยตรง โดยมีอัตราการระบายน้ำได้สูงสุด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้แล้ว

 

************************************

15  ตุลาคม  2552