กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือลดลงอย่างต่อเนื่อง หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด(14 ต.ค. 52) ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,606 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,681 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,427 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,502 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 418 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 359 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) และมีปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงเทพฯและปริมณฑล 1,630 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,615 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) แนวโน้มระดับน้ำที่นครสวรรค์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาลดลงตามไปด้วย คาดว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในสัปดาห์นี้

สถานการณ์น้ำท่วมริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(14 ต.ค. 52) ที่จ.สิงห์บุรี สถานการณ์น้ำท่วมส่วนใหญ่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งบางแห่ง แนวโน้มระดับน้ำลดลง จ.อ่างทอง ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองโผงเผงบางแห่ง แนวโน้มระดับน้ำลดลงเช่นกัน ส่วนที่จ.พระนครศรีอยุธยา ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง ในเขต อ.บางบาล อ.เสนา อ.ผักไห่ และอ.พระนครศรีอยุธยา แนวโน้มระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ดังกล่าว จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในสัปดาห์นี้

          อนึ่ง สภาพน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ล่าสุด(14 ต.ค. 52) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 943 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 98 ของความจุอ่างฯ ซึ่งถือได้ว่าปริมาณน้ำใกล้เต็มอ่างฯแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา เกิดน้ำเหนือไหลหลากในแม่น้ำเจ้าพระยา และน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อวันที่ 8 – 9 ต.ค. 52  นั้น เขื่อนป่าสักฯได้ทำหน้าที่ควบคุมและเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก เพื่อไม่ให้น้ำไหลไปรวมกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เป็นการลดปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่ไหลผ่านกรุงเทพฯและปริมณฑลได้เป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังคงมีน้ำเหนือที่ไหลลงสู่เขื่อนป่าสักฯในเกณฑ์ค่อนข้างมาก กอปรกับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำล้นอ่างฯ  จึงได้มีการพร่องน้ำส่วนหนึ่งในเขื่อนป่าสักฯ ซึ่งการพร่องน้ำออกมาในครั้งนี้ จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางตอนล่าง และไม่ส่งผลต่อการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้านี้

 

***********************

14  ตุลาคม  2552