กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด(12 ต.ค. 52) ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,778 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,897 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,578 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,731 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 215 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 207 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) และมีปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงเทพฯและปริมณฑล 1,716 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,783 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ระดับน้ำที่จ.นครสวรรค์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาลดลงตามไปด้วย คาดว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้

อนึ่ง กรมชลประทาน ยังคงบริหารจัดการน้ำเหนือก่อนไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตามความสามารถที่จะรับน้ำได้ ผ่านคลองต่างๆ อาทิ คลองชัยนาท-ป่าสัก คลองชัยนาท-อยุธยา และแม่น้ำน้อย เป็นต้น โดยให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ชลประทานทั้งสองฝั่งน้อยที่สุด ล่าสุด(12  ต.ค. 52) ได้มีการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยฝั่งตะวันออกรับน้ำเข้าระบบชลประทานในเกณฑ์ประมาณ 220 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และฝั่งตะวันตกรับน้ำเข้าระบบชลประทานในเกณฑ์ประมาณ 213 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมรับน้ำเข้าทั้งสองฝั่ง 433 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล นั้น หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์นี้

และเพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่ตอนบนได้เร็วขึ้น จึงได้เร่งพร่องน้ำในระบบชลประทานตอนล่าง เพื่อรับน้ำเหนือให้ไหลลงสู่ทะเลผ่านคลองระบายต่างๆ ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำเหนือที่ยังไหลหลากลงมาได้อีก โดยปัจจุบัน(12 ต.ค. 52)ฝั่งตะวันออกได้เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านแม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง และคลองชายทะเล ประมาณวันละ 26 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนฝั่งตะวันตก ได้เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านแม่น้ำท่าจีน และแก้มลิงคลองสนามชัย-คลองมหาชัย ประมาณวันละ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสองฝั่งมีการระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยประมาณวันละ 34 ล้านลูกบาศก์เมตร

          สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นั้น เนื่องจากในช่วงวันที่ 8 – 9 ต.ค. 52 เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางแห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตคันกั้นน้ำ และมักเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 19 – 20 ต.ค. 52 ที่จะถึงนี้ จะเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้ง จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันที

***********************

12  ตุลาคม  2552