กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : นครสวรรค์น้ำเหนือเริ่มลดลง ส่งผลเจ้าพระยาน้ำลดลงโดยลำดับ

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(10 ต.ค. 52) ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,044 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,156 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,848 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,017 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)  และที่เขื่อนพระรามหกมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 212 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 356 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)  ส่วนที่กรุงเทพฯและปริมณฑลมีปริมาณน้ำไหลผ่านในเกณฑ์ประมาณ 1,898 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,923 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)  ซึ่งจะส่งผลกระทบน้ำท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางแห่งที่อยู่นอกเขตคันกั้นน้ำ ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในเขตคันกั้นน้ำของกรุงเทพฯและปริมณฑลจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด(ปริมาณน้ำที่จะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพฯและปริมณฑลจะต้องอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

สำหรับการบริหารจัดการน้ำเหนือไหลหลาก นั้น วันนี้(10 ต.ค. 52) ได้มีการรับน้ำก่อนไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท บริเวณเหนือเขื่อน เข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตามความสามารถที่จะรับน้ำได้ โดยไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชลประทานทั้งสองฝั่ง โดยฝั่งตะวันออกรับน้ำเข้าระบบชลประทานในเกณฑ์ 220 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และฝั่งตะวันตกรับน้ำเข้าระบบชลประทานในเกณฑ์ 235 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมรับน้ำเข้าทั้งสองฝั่ง 255 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกตอนล่าง ที่กรมชลประทาน ได้ใช้คลองระบายน้ำต่างๆในพื้นที่ เร่งระบายน้ำจากตอนบนให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วที่สุด นั้น ปัจจุบัน(8 ต.ค. 52) ฝั่งตะวันออกมีการระบายน้ำออกสู่ทะเลวันละประมาณ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนฝั่งตะวันตกมีการระบายน้ำออกสู่ทะเลวันละประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสองฝั่งมีการระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยประมาณวันละ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร

อนึ่ง แนวโน้มสถานการณ์น้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มลดลงแล้ว  ระดับน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดต่างๆตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเริ่มลดลงแล้ว(เปรียบเทียบกับวานนี้) โดยที่จ.สิงห์บุรี ระดับน้ำลดลง 35 เซนติเมตร จ.อ่างทอง ระดับน้ำลดลง 22 เซนติเมตร จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำลดลง 18 เซนติเมตร คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

***************************

10  ตุลาคม  2552