กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือเริ่มทรงตัว ส่งผลเจ้าพระยาน้ำเริ่มลดลงในระยะต่อไป

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(8 ต.ค. 52) ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,225 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,186 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) สำหรับในวันนี้(8 ต.ค. 52)มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,092 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,115 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)  ส่วนท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในระยะ 1 – 2 วันนี้ อาจจะมีการขยับขึ้นลงบ้างเล็กน้อย และที่เขื่อนพระรามหกมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 544 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)  ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงเทพฯและปริมณฑลในเกณฑ์ประมาณ 1,968 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)  ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพฯและปริมณฑลแต่อย่างใด

สำหรับการบริหารจัดการน้ำเหนือไหลหลากปี 2552 นั้น กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำเหนือก่อนไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตามความสามารถที่จะรับน้ำได้ โดยไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชลประทานทั้งสองฝั่ง ล่าสุด(8 ต.ค. 52) ได้มีการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยฝั่งตะวันออกรับน้ำเข้าระบบชลประทานในเกณฑ์ 208 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และฝั่งตะวันตกรับน้ำเข้าระบบชลประทานในเกณฑ์ 276 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมรับน้ำเข้าทั้งสองฝั่ง 484 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกตอนล่าง โดยการใช้คลองระบายน้ำต่างๆในพื้นที่ เร่งระบายน้ำจากตอนบนให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วที่สุด ปัจจุบัน(8 ต.ค. 52) ฝั่งตะวันออกมีการระบายน้ำออกสู่ทะเลวันละประมาณ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนฝั่งตะวันตกมีการระบายน้ำออกสู่ทะเลวันละประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสองฝั่งมีการระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยประมาณวันละ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร

อนึ่ง แนวโน้มสถานการณ์น้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มทรงตัวแล้ว คาด ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา จะเริ่มลดลงในระยะต่อไป ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปี 2552 แล้ว คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับปี 2551 ที่ผ่านมา และจะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงเช่นปี 2549 อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

***************************

8  ตุลาคม  2552