กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

ฝนตกหนักลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำวัง ส่งผลเจ้าพระยาระดับน้ำสูงขึ้น แต่ยังไม่ส่งผลกระทบ

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาวะอากาศในช่วงวันที่ 1- 2 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา พบว่ามีหย่อมและร่องความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้มีฝนตกหนักในเขตจังหวัดต่างๆ อาทิ จ.ลำปาง วัดปริมาณฝนสูงสุดที่ อ.แม่พริก ได้ 145 มิลลิเมตร ที่จ.ตาก  อ.สามเงา วัดได้ 105 มิลลิเมตร เขื่อนภูมิพล วัดได้ 93 มิลลิเมตร ลักษณะดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำวัง ในอัตราที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากระดับน้ำเดิมในแม่น้ำปิงอยู่ในเกณฑ์น้อย ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการล้นตลิ่ง ส่วนแม่น้ำวัง มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มต่ำริมฝั่ง ในเขต ต.ยกกระบัตร ต.วังจันทร์ ต.วังหมัน อ.สามเงา และ ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก หากไม่มีฝนตกเพิ่มลงมา คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 วันนี้

                อนึ่ง ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังที่เพิ่มขึ้นนี้ จะไหลไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ ในช่วงวันที่ 6 – 7  ต.ค. 52 ที่จะถึงนี้ โดยจะส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจ.นครสวรรค์ ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,681 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 7  ต.ค.  52 และจะไหลถึงเขื่อนเจ้าพระยาประมาณวันที่ 7 – 8  ต.ค. 52 ซึ่งกรมชลประทาน ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำดังกล่าวนี้อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ โดยให้โครงการชลประทานในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร่องน้ำในระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้มีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลหลากลงมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

               

 

*****************************

3  ตุลาคม  2552