กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น  แม้เขื่อนพระรามหกจะปล่อยน้ำเพิ่มขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วม

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงวันที่ 25 – 27 ก.ย. 52   เนื่องจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั้น

                สภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(2 ต.ค. 52) มีปริมาณไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 1,649 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,553 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และที่เขื่อนพระรามหกมีน้ำไหลผ่าน 141 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านกรุงเทพฯและปริมณฑล 1,259 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่อย่างใด

                ทั้งนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากน้ำเหนือที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง   กรปอกับในช่วง 1 – 2 วันที่ผ่านมา พื้นที่ภาคกลางบางส่วนได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ “กิสนา” โดยเฉพาะลุ่มน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี ฝนที่ตกหนักทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขื่อนพระรามหก ต้องเร่งระบายน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมา มีระดับน้ำสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย และจะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่งค่อนข้างมาก       

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย หากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

****************************

2  ตุลาคม  2552