กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

กรมชลฯ ชี้แจงฝาย 3 แห่ง จังหวัดชัยภูมิแตก

 

            กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี การนำเสนอข่าว  “น้ำป่าทะลัก!! ฝายแตกร้าว 3 แห่ง น้ำหลากท่วมเมืองชัยภูมิ”   ความว่า “ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดน้ำป่าทะลักซัดฝายตำบลห้วยต้อนและโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แตก 3 แห่งซ้อน  เปิดทางให้น้ำกว่า 8 ล้านลูกบาศก์เมตร ไหลบ่าจากเทือกเขาภูแลนคา เข้าเทศบาลเมืองชัยภูมิอย่างรวดเร็ว ไปสมทบกับน้ำป่าที่ทะลักจากลำปะทาว  ล่าสุดระดับน้ำที่กลางเมืองชัยภูมิอยู่ที่ระดับ 50 เซนติเมตร ด้านเขื่อนลำปะทาว เร่งระบายน้ำออกจากตัวเขื่อน เพื่อป้องกันเขื่อนแตก ทำให้น้ำจำนวนมากไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ตลอดจนสถานที่ราชการ ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมสูง ทั้งมีการประกาศให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนของจังหวัดอย่างใกล้ชิด” นั้น

ในการนี้ กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานชัยภูมิ  ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ต.ห้วยต้อนและ     ต.โคกสูง พบว่าฝายกั้นน้ำที่พังทลายลงมาทั้ง 2 แห่ง(ไม่ใช่ 3 แห่งตามที่เป็นข่าว) ก่อสร้างด้วยงบประมาณของประชาชนในพื้นที่ โดยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน เป็นฝายดินชั่วคราวที่แต่เดิมชำรุดเสียหายอยู่ก่อนแล้ว มีความยาว 12 เมตร ถูกกระแสน้ำกัดเซาะเสียหายกว้างประมาณ 8 เมตร ฝายทั้ง 2 แห่ง ก่อสร้างปิดกั้นลำห้วยสาขาของลำห้วยช่อระกาที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำช่อระกา อำเภอเมืองชัยภูมิ   อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสภาพน้ำในลำห้วยสาขาของลำห้วยช่อระกา ที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำช่อระกาไม่มีผลกระทบต่อการเก็บกักน้ำและระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำลำปะทาวแต่อย่างใด และจากการวัดระดับน้ำในลำห้วยปะทาว ยังคงมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 3 เมตร

อนึ่ง ปริมาณน้ำจากลำห้วยช่อระกาและลำห้วยปะทาว จะไหลผ่านในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ซึ่งมีปริมาณน้ำไม่มากนัก กรอปกับมีปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนตกสะสมบริเวณรอบๆตัวเมือง ทำให้มีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ และมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.40 เมตร โครงการชลประทานชัยภูมิได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง สูบน้ำออกจากเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อเร่งระบายน้ำลงลำห้วยชีรองและแม่น้ำชี ตามลำดับ หากไม่มีฝนตกหนักลงมาอีกคาดหมายว่าระดับน้ำท่วมจะลดลงและเข้าสู่สภาวะปกติภายในเย็นวันพรุ่งนี้(1 ต.ค. 52) หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

***************************

30  กันยายน  2552/ เวลา  22.45  น.