กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

กรมชลฯ เฝ้าระวังแม่น้ำจันทบุรีสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงค่ำของวันนี้

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังจากเกิดฝนตกหนักทางตอนบนของลุ่มน้ำจันทบุรีในช่วงวันที่ 25 – 27 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดระดับน้ำที่ฝายยางจันทบุรีวัดได้ 3.53 เมตร(รทก.)(ระดับตลิ่ง 4.40 เมตร(รทก.)) เกิดน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณบ้านดอนตาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนผลไม้  ทั้งนี้ จากการติดตามสภาพน้ำในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำจันทบุรี พบว่ายังคงมีปริมาณน้ำเหนือไหลผ่านลงสู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นไปในลักษณะช้าๆ ไม่รุนแรง

                กรมชลประทาน คาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี อาจจะสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งที่ระดับ 4.00 เมตร(รทก.) ในช่วงค่ำเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันนี้(28 ก.ย.) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ทางตอนล่างในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีบางส่วน(ระดับตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองอยู่ที่ 3.50 เมตร(รทก.)) แต่สถานการณ์จะไม่รุนแรงมากนัก ทั้งนี้ โครงการชลประทานจันทบุรี ได้บริหารจัดการน้ำหลาก โดยการเปิดประตูระบายน้ำคลองอ่างและประตูระบายน้ำคลองตาหนู เพื่อเร่งระบายน้ำทางตอนล่างให้ไหลลงสู่ทะเลได้เร็วที่สุด ส่วนในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงจะทำการระบายน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม ได้ประสานกับจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมแล้ว

                สำหรับที่จังหวัดเลย หลังจากฝนตกติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเลยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุด(28 ก.ย. 52/ 09.15 น.) ระดับน้ำที่สถานี Kh58a (เทศบาลเมืองเลย)สูง 8.58 เมตร(ระดับตลิ่ง 8.00 เมตร) ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 58 เซนติเมตร ส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเลยในเขตเทศบาลเมืองเลย ได้แก่ ชุมชนคุ้มบ้านล่างและชุมชนคุ้มไปรษณีย์ แนวโน้มระดับน้ำยังสูงขึ้น เนื่องยังคงมีน้ำเหนือบางส่วนไหลหลากลงมา ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าระดับน้ำที่สถานีKh 58a(เทศบาลเมืองเลย) จะสูงสุดที่ระดับประมาณ 9.60 เมตร ในช่วงเวลาประมาณ 18.00 – 02.00 น. ของคืนนี้(28 ก.ย.) โครงการชลประทานเลย ได้ประสานกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์พร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนทราบต่อไปแล้ว

                ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆอย่างใกล้ชิดตลอดในช่วงฤดูฝน จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

*****************************

28  กันยายน  2552