กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

ใกล้สิ้นสุดฤดูฝน เน้นเก็บกักน้ำในอ่างฯให้ได้มากที่สุด พร้อมรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(22 ก.ย. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 48,428 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่บางแห่งยังคงมีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย เร่งรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

อนึ่ง เนื่องจากขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนปี 2552 แล้ว สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางแห่งยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯ อาทิ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 16 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 25 ของความจุอ่างฯ  เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 36 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯ เป็นต้น

กรมชลประทาน ได้เร่งเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้มีปริมาณน้ำเก็บกักมากที่สุด พร้อมทั้งควบคุมการใช้น้ำ โดยจะให้มีการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเท่าที่มีความจำเป็นต้องใช้เท่านั้น เพื่อสำรองปริมาณน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่ถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ รวมทั้ง ได้มอบหมายให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ รณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ช่วยกันเฝ้าระวังและใช้น้ำอย่างประหยัด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้

สำหรับอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกินกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ นั้น จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกลงมา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำล้นอ่างฯลงมากระทบกับพื้นที่ท้ายอ่างฯในช่วงที่มีปริมาณน้ำมาก พร้อมทั้งเก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้านี้ให้ได้มากที่สุดเช่นกัน

                อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ตลอดในช่วงฤดูแล้งหน้านี้อย่างเพียงพอ และที่สำคัญจะเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้

 

******************************

22  กันยายน  2552