กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

กรมฯชี้แจง สถานการณ์น้ำท่วมเขาค้อ ไม่รุนแรงตามข่าว สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีข่าวอ่างเก็บน้ำบ้านใจทน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  แตก ส่งผลให้เกิดน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา นั้น

                 กรมชลประทาน ขอชี้แจงว่า ฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 ก.ย. 52 โดยเฉพาะในเขต    อ.เขาค้อ ส่งผลให้มีน้ำไหลล้นทำนบดิน ซึ่งก่อสร้างโดยกองทัพบก เมื่อปี 2525 มีลักษณะเป็นสระเก็บน้ำความจุประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค ได้รับความเสียหาย เนื่องจากเกิดน้ำกัดเซาะทำนบดินขาดกว้างประมาณ 10 เมตร ทำให้มีน้ำไหลลงมารวมกับน้ำที่อ่างเก็บน้ำทุ่งสมอ 1 และอ่างเก็บน้ำทุ่งสมอ 2 ที่อยู่ทางตอนล่าง และไหลผ่านชุมชนในเขต ต.ทุ่งสมอ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ ก่อนไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำบ้านใจทน ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลริมสีม่วง เกิดน้ำไหลล้นทำนบดินเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 52 สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ก่อนไหลลงสู่ทำห้วยธรรมชาติ ซึ่งปริมาณน้ำในลำห้วยดังกล่าว ไม่ได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่การเกษตรที่อยู่ทางตอนล่าง

                อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ร่วมกับทางอำเภอเขาค้อ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรไม่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ รวมทั้ง พื้นที่การเกษตรอยู่บนพื้นที่สูง ล่าสุด(19 ก.ย. 52) สถานการณ์น้ำได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

อนึ่ง ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนปี 2552 กรมชลประทาน ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดมา รวมถึง การเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกล และเครื่องสูบน้ำ ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบทันทีต่อไป

 

*************************

19  กันยายน  2552