กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ฝนตกทางตอนบนมากขึ้น ส่งผลระดับน้ำในเจ้าพระยาเริ่มสูงขึ้น

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(17 ก.ย. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 47,721 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 21,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สภาพน้ำในเขื่อนที่สำคัญ อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 6,735 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 6,700 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,479 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในภาคอีสาน เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 54 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 64  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ1,122 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 307 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 174ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 74 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 534 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 426 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 73 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 264  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 83 ล้านลูกบาศก์เมตร

                อนึ่ง สภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(17 ก.ย. 52) มีปริมาณไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 312 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เขื่อนพระรามหกปิดการระบาย ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกกระจายทางตอนบนของลุ่มน้ำมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อ่างเก็บน้ำบางแห่ง ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย เพื่อเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าที่จะถึงนี้ให้ได้มากที่สุด จึงขอให้เกษตรกรและประชาชน ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดผลกระทบปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูแล้งหน้านี้  

 

*************************

17  กันยายน  2552