กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ฝนตกน้อย ส่งผลน้ำไหลลงอ่างฯน้อย เตือนใช้น้ำอย่างประหยัด

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(10 ส.ค. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 44,433 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 24,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่เขื่อนใหญ่หลายแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย เนื่องจากฝนตกบริเวณเหนืออ่างฯน้อย ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯน้อยตามไปด้วย เตือนเกษตรกรและประชาชนด้านท้ายอ่างฯ ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าที่จะถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

สภาพน้ำในเขื่อนที่สำคัญ อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 6,150 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 7,300 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,085 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 4,400 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในภาคอีสาน เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 251 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 268  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 780 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 650 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 174 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 46 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 74 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 134 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 76 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 524  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 186 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน จะพยายามเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด เพื่อสำรองปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่ใกล้จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

 

*************************

10  สิงหาคม  2552