กรมชลประทาน

ข่าวกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร. / โทรสาร  0 2243 6956 , 0 2241 3350 ,0 2243 1098  สายด่วน 1460

www.kromchol.com  , www.rid.go.th

 

กรมชลฯ เตือนประชาชนเฝ้าระวัง รับมือน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล  และอำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง

 

กรมชลประทาน เตือนประชาชนในเขตบ้านโกตา อำเภอละงู จังหวัดสตูล  และบ้านย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  รับมือน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักมาก

นายวีระ  วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้เกิดฝนตกหนักบริเวณในลุ่มน้ำละงู  โดยมีฝนตกสูงสุดที่สถานีบ้านวังป่าเคียน อำเภอละงู  จังหวัดสตูล วัดได้ 190 มม. ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณบ้านโกตา  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล ในช่วงบ่ายของวันนี้( วันที่ 12 กรกฏาคม 2552 )  และยังคงมีแนวโน้มสูงขี้นอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้มีฝนตกหนักในลุ่มน้ำปะเหลียน  โดยมีฝนตกสูงสุดที่  สถานีบ้านแคลง  จังหวัดตรัง  วัดได้ 142.6 มม.  ซึ่งส่งผลให้มีน้ำไหลหลากเอ่อล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณบ้านย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  ในช่วงเช้าเวลาประมาณ 06.00 – 08.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ( วันที่ 13 กรกฏาคม 2552 )   หากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน

ในการนี้ กรมชลประทาน ได้ประสานกับจังหวัดสตูล  และจังหวัดตรัง ในการเตรียมความพร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น  และขอเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เฝ้าระวัง เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำที่อาจจะไหลเข้าท่วม และขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมโดยส่งเครื่องสูบน้ำจำนวน 20 เครื่องเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ของจังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง  เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำที่จะท่วมขังอีกด้วย 

***********************

 

12 กรกฎาคม 2552

เวลา 16.25 น.