กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

กรมชลฯ เตือนเกษตรกรนครศรีฯ ฝนทิ้งช่วงนานผิดปกติ เร่งส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือด่วนแล้ว

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประสบปัญหาภาวการณ์ขาดแคลนน้ำ เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลากว่า 30 – 40 วันแล้ว โดยได้เริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมหลายพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า สภาพน้ำในลำคลองธรรมชาติหลายแห่งในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและพื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่นอกเขตลุ่มน้ำปากพนัง มีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำปากพนัง ระดับน้ำ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 52 ที่ผ่านมา อยู่ที่ -0.40 เมตร(รทก.) ต่ำกว่าระดับเก็บกักต่ำสุด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้น้ำของเกษตรกรที่ต้องสูบน้ำไปทำนาปรัง ซึ่งขณะนี้ต้นข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระยะแตกกอ และต้องการใช้น้ำอีกกว่า 30 – 60 วัน

กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 15 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยในเบื้องต้นได้ประสานกับสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อทำฝนหลวงบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ อ.ปากพนัง อ.หัวไทร อ.เชียรใหญ่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ร่อนพิบูลย์ และอ.เมือง นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 92 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำรุนแรงมากไปกว่านี้ ขอให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

 

***********************************

3                  กรกฎาคม  2552