กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

กรมชลฯชี้แจง อ่างเก็บน้ำแม่วะ จ.ลำปาง วิกฤต

               

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ข่าวในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์(กรอบภูมิภาค)  ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ว่า “ลำปางวิกฤต” ฝนถล่มน้ำปริ่มอ่างเก็บน้ำแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง และเกิดน้ำป่าไหลหลากในลำห้วยแม่วะ ทำให้น้ำไหลหลากกัดเซาะคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับความเสียหาย นั้น

                กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำปาง ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้วพบว่า เนื่องจากฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันในพื้นที่อำเภอเถิน วัดปริมาณฝนสูงสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ได้ 69 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในลำห้วยแม่วะ ไหลกัดเซาะคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 3 และบ้านแม่วะน้ำดิบ หมู่ที่ 7 ต.แม่วะ ได้รับความเสียหาย ต้องปิดการจราจร ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไปแล้ว

                ในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่วะ บ.ท่าช้าง ต.แม่วะ อ.เถิน นั้น มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สามารถเก็บกักน้ำได้ 330,000 ลูกบาศก์เมตร กรมชลประทาน ได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาตั้งแต่ปี 2546  จากการสำรวจอาคารชลประทาน ทำนบดิน และอาคารระบายน้ำล้น(Spill way) ยังอยู่ในสภาพปกติ ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

                อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานลำปาง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดต่อไปแล้ว หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป หากประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ที่ โทรสายด่วน 1460   หรือ  http://water.rid.go.th/wmsc

 

**************************

22   มิถุนายน  2552