กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(12 มิ.ย. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 38,800 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมาก

สภาพน้ำในเขื่อนที่สำคัญ อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,661 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 7,800 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,211 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 5,200 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในภาคอีสาน เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 267 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 253 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 453 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 977 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 187 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 128 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 63 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 58 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 333 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 627 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 141 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 107 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 131  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 216 ล้านลูกบาศก์เมตร

                ในส่วนของสภาพน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(12  มิ.ย. 52) มีปริมาณไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 490 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่เขื่อนพระรามหกมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มระดับน้ำสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากฝนที่ตกทางตอนบนของลุ่มน้ำมีมากขึ้น ทั้งนี้ หากจะมองในภาพรวมแล้ว สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

********************************

12  มิถุนายน  2552