กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปัจจุบัน(10 มิ.ย. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 38,623 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยสภาพน้ำในเขื่อนที่สำคัญ อาทิ ในพื้นที่ภาคเหนือเขื่อนต่างๆ มีปริมาตรน้ำดังนี้ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 119  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 146 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 197 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 572 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,515 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,226 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 5,200 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในภาคอีสาน เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 76 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 43 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 448 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 983 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 187 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 127 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 63 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 58 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 105 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 72 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 274  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 436 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ เริ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกกระจายในพื้นที่ต่างๆมากขึ้น ซึ่งกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำในเขื่อน ให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกลงมา โดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด และเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทางด้านท้ายเขื่อนไปพร้อมๆกันด้วย

 

********************************

10  มิถุนายน  2552