กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ชุมพร พร้อมรับมือน้ำบ่าไหลหลาก

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปัจจุบัน(4 มิ.ย. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 38,405 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 31,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยสภาพน้ำในเขื่อนที่สำคัญ อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,466 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,270 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 5,200 ล้านลูกบาศก์เมตร

นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในเขตจังหวัดระนองและชุมพรในระยะ  2-3 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำในคลองท่าตะเภาสูงขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองชุมพร มักจะประสบปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่ง กรมชลประทาน ได้วางแผนในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำท่าตะเภา โดยการบริหารจัดการน้ำเหนือที่ไหลหลากมาจากคลองท่าแซะลงสู่คลองท่าตะเภา ด้วยการใช้ประโยชน์จากคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก ในการระบายน้ำส่วนหนึ่งให้ไหลผ่านประตูระบายน้ำหัววัง-พนังตักและประตูระบายน้ำสามแก้ว ในอัตรา 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ก่อนระบายลงสู่ทะเลบริเวณปากน้ำชุมพร ทำให้ไม่เกิดผลกระทบน้ำท่วมในเขตตัวเมืองชุมพร

                นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้ใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ (แก้มลิง) ซึ่งมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่มกักเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ไว้คอยรับน้ำจากคลองต่างๆ  ที่อยู่รอบๆหนองใหญ่  และระบายน้ำลงทะเลก่อนที่จะถึงตัวเมืองชุมพร อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้ดำเนินการการขุดลอกบริเวณหนองใหญ่เพิ่มเติมจากเดิม เพื่อเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นจาก 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นพื้นที่กว่า 200 ไร่  ช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตตัวเมืองชุมพรได้เป็นอย่างมาก

 

********************************

4  มิถุนายน  2552