กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ระยอง อ่างเก็บน้ำยังรับน้ำได้อีก

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปัจจุบัน(3 มิ.ย. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 38,393 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 31,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยสภาพน้ำในเขื่อนที่สำคัญ อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,461 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,284 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีกกว่า 5,200 ล้านลูกบาศก์เมตร

นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ในภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด  นั้น สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในเขตจังหวัดระยอง(3 มิ.ย. 52) อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล มีมีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 132 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 31.50 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำดอกกราย มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 67 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 4.20 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 32.10 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 7.95 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนที่เขื่อนประแสร์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 154.4 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 93.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกลงมา โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อน

 

********************************

3  มิถุนายน  2552