กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : แก้มลิงหนองสมอใส พร้อมรับน้ำหลากแล้ว

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศว่า ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปัจจุบัน(2 มิ.ย. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 38,389 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 31,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยสภาพน้ำในเขื่อนที่สำคัญ อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,451 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 8,011 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,294 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 5,216 ล้านลูกบาศก์เมตร

นายบุญสนอง  สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการแก้มลิงหนองสมอใส จังหวัดลพบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะบริหารจัดการน้ำและรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 2552 นี้ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ โครงการแก้มลิงหนองสมอใส เป็นโครงการแก้มลิงที่มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับกรมชลประทาน ดำเนินการขึ้น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเขตจังหวัดลพบุรี พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตตำบลบางลี่ และตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ประมาณ 280 ไร่ สามารถรองรับปริมาณน้ำในระดับเก็บกักปกติได้ 8.64 แสนลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำได้สูงสุดประมาณ 1.03 ล้านลูกบาศก์เมตร  ในการดำเนินการทั้งหมดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน 28.59 ล้านบาท

 

********************************

2  มิถุนายน  2552