กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

แก้มลิงทุ่งทะเลหลวงพร้อมรับน้ำป้องกันน้ำท่วมเมืองสุโขทัย

 

                            กรมชลประทาน พร้อมใช้พื้นที่แก้มลิงทุ่งทะหลวง บรรเทาปัญหาอุทกภัยเมืองสุโขทัย หลังสร้างเสร็จ เก็บกักน้ำได้กว่า 32 ล้านลูกบาศก์เมตร

                                นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างพื้นที่แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมที่จะบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งพื้นที่แก้มลิงทุ่งทะเลหลวงนี้ ตั้งอยู่ระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนจรดวิถีถ่อง) กับถนนเลี่ยงเมืองสายสุโขทัย-ตาก ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย ในช่วงฤดูน้ำหลาก สามารถรองรับปริมาณน้ำได้กว่า 32 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมได้อีกประมาณ 15,700 ไร่ รวมทั้ง เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำจืด และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของจังหวัดสุโขทัย และพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ทั้งนี้ โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง เป็นหนึ่งในอีกหลายโครงการที่จะช่วยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สองฝั่งของแม่น้ำยม ได้รับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของกรมชลประทาน

 

***************************

 20  พฤษภาคม  2552