กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : พร้อมรับสถานการณ์น้ำ หลังฝนตกมากขึ้นในระยะนี้

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในระยะนี้เกิดฝนตกกระจายมากขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ถือได้ว่าเป็นสัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนปี 2552 แล้ว กรมชลประทาน พร้อมบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆ ให้สามารถเก็บกักน้ำและบรรเทาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ปัจจุบัน(14 พ.ค. 52) มีปริมาตรน้ำรวมกันทั้งหมด 38,413 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด ยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 31,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการ เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยจะบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะฝน เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทางด้านท้ายเขื่อน

โดยในพื้นที่ภาคเหนือเขื่อนต่างๆ มีปริมาตรน้ำดังนี้ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 105 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 160 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 39 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 131 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 673 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,306 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 8,156 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,504 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 5,006 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในภาคอีสาน เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 38 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 80 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 375 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 1,055 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 192 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 122 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 62 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 59 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 310 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 650 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 178 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 70 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 120 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 227 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

********************

14  พฤษภาคม  2552