กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ส่วนใหญ่ยังรองรับน้ำได้อีกมาก

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ (4 พ.ค. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  39,466  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ปริมาตรน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รวมกันทั้งประเทศ จำนวน 69,428 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังสามารถรองรับปริมาตรน้ำได้อีกกว่าจำนวน 29,900 ล้านลูกบาศก์เมตร และหากเปรียบเทียบปริมาตรน้ำปี 2552 กับปี 2551 ณ เวลาเดียวกัน จะเห็นได้ว่าในปีนี้มีปริมาตรน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 2 หรือจำนวน 1,449 ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ และพร้อมที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในช่วงฤดูฝนปี 2552 นี้ โดยในพื้นที่ภาคเหนือเขื่อนต่างๆ มีปริมาตรน้ำดังนี้ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 111 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 154 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 76 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 36 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 85 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 648 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,502 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 7,960 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,728 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 4,782 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนในภาคอีสาน เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 46 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 72 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 366 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 1,064 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 195 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 119 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 63 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 58 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 343 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 618 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 49 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 175 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 184 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯ รองรับน้ำได้อีก 64 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

*********************

4  พฤษภาคม  2552