กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

กรมชลฯ ส่งน้ำเพิ่มในแม่น้ำวัง สนับสนุนงานสงกรานต์เมืองรถม้า ชื่นใจ๋กันถ้วนหน้า

 

                กรมชลประทาน ส่งน้ำจากเขื่อนกิ่วลม เพิ่มลงในแม่น้ำวังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สนับสนุนเทศกาลสงกรานต์เมืองลำปาง ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในภาวะปกติ

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในปี 2551 ที่ผ่านมาเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มความจุของอ่างเก็บน้ำ ทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ในตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ โดยไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัจจุบัน(10 เม.ย. 52) เขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำในอ่างฯจำนวน 81 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2552 นี้ กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้ร่วมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์เมืองลำปาง ดังนี้ ในช่วงวันที่ 11 – 12 เมษายน 2552 จะทำการส่งน้ำลงแม่น้ำวังในอัตราประมาณวันละ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อไล่น้ำตลอดลำน้ำวังให้มีน้ำที่ใสสะอาด และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12 – 20 เมษายน 2552 จะทำการส่งน้ำลงแม่น้ำวังในอัตราวันละประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะทำให้มีน้ำไหลเต็มฝายต่างๆ ที่กั้นอยู่เป็นระยะๆ ตลอดทั้งลำน้ำวัง ทางด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม ไปจนถึงในเขตอำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นการสนับสนุนการเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดบริเวณริมแม่น้ำวัง ได้เล่นน้ำสงกรานต์กันสนุกสนานตลอดในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ใคร่ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้ประชาชนได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน และเล่นน้ำอย่างสุภาพ ไม่รุนแรงจนเกิดการกระทบกระทั่งกัน และไม่ดื่มของมึนเมาจนก่อให้เกิดอุบัติทางถนนได้ ที่สำคัญขอให้ใช้น้ำในลักษณะที่เป็นไปในทางประหยัดน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ และยังเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้อนาคตอีกด้วย

 

***************************

10  เมษายน  2552