กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

กรมชลฯ ส่งน้ำเพิ่มเข้าคูเมืองเชียงใหม่ สนับสนุนปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ สงกรานต์นี้ม่วนใจ๋แน่นอน

 

                กรมชลประทาน ส่งน้ำเพิ่มเข้าคูเมืองเชียงใหม่แล้ว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและประเพณีสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในภาวะปกติ

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในปี 2551 ที่ผ่านมาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มความจุของอ่างเก็บน้ำ ทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัจจุบัน(9 เม.ย. 52) เขื่อนแม่งัดฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯจำนวน 160 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯทั้งหมด มีการจัดสรรน้ำให้กับพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ เพื่อเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และการประปาเมืองเชียงใหม่อย่างเพียงพอ

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ปี 2552 ที่ใกล้จะถึงอีกไม่กี่วันข้างนี้ กรมชลประทาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ ที่เป็นประเพณีของชาติที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ มีความสำคัญในเชิงธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศ ที่ผ่านมาสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างแดนให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเมืองเชียงใหม่ได้เป็นอย่างมากดังนั้น เพื่อให้ประเพณีสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ปี 2552 นี้ เป็นไปอย่างราบรื่น สนุกสนาน ผ่อนคลาย ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง  ได้บริหารจัดการน้ำร่วมกับสมาคมผู้ใช้น้ำ เพื่อจัดรอบเวรการส่งน้ำผ่านคลองชลประทาน(18L-RMC) เข้าสู่คูเมืองเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ ให้เต็มตามศักยภาพความจุของคูเมือง ทั้งนี้ การเพิ่มการส่งน้ำดังกล่าวนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในสภาวะปกติของพี่น้องเกษตรกรแต่อย่างใด

 อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ใคร่ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้ประชาชนได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน และเล่นน้ำอย่างสุภาพ ไม่รุนแรงจนเกิดการกระทบกระทั่งกัน และไม่ดื่มของมึนเมาจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ ที่สำคัญขอให้ใช้น้ำในลักษณะที่เป็นไปในทางประหยัดน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ และยังเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้อนาคตอีกด้วย

 

***************************

9  เมษายน  2552