กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

 

กรมชลประทานร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย ส่งน้ำสนับสนุนงานสงกรานต์ปีนี้บานช่ำไม่ขาดน้ำ

 

                กรมชลประทาน พร้อมส่งน้ำสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ทั่วประเทศ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในภาวะปกติ

นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 2552 มีฝนตกกระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย กรมชลประทาน ได้วิเคราะห์สถานการณ์และปริมาณน้ำแล้ว เห็นว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมาอย่างยาวนาน กรมชลประทาน จึงพิจารณาจัดสรรน้ำเพิ่มจากแผนเดิมที่วางไว้เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศน์ ให้กับประชาชนได้เล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามที่ อบต. อบจ. เทศบาล อำเภอ หรือจังหวัดต่างๆ ร้องขอตามความเหมาะสม โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำในภาคส่วนต่าง ๆ จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนปี 2552

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2552 นี้ กรมชลประทาน ขอให้ประชาชนได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน และเล่นน้ำอย่างสุภาพ ไม่รุนแรงจนเกิดการกระทบกระทั่งกัน และที่สำคัญขอให้ใช้น้ำในลักษณะที่เป็นไปในทางประหยัดน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ และยังเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้อนาคตด้วย

 

***************************

8  เมษายน  2552