กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

กรมชลฯ ยืนยันปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวมีพอใช้ตลอดแล้งนี้  และพื้นที่นากุ้งไม่มีปัญหาขาดน้ำ

 

กรมชลประทาน ยืนยันอีกครั้งปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวมีเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ โดยเฉพาะพื้นที่นากุ้งไม่ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด แต่ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ผู้เลี้ยงแบกรับต้นทุนไม่ไหวและเลิกกิจการไปแล้วหลายราย

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึง กรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า พื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบริเวณท้ายเขื่อนลำปาว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องหยุดและชะลอการเพาะเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากไม่มั่นใจว่าปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาว จะมีน้ำเพียงพอต่อการเลี้ยงกุ้ง นั้น

กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอชี้แจงว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาว แม้ปัจจุบัน(1 เม.ย. 52) จะมีปริมาณน้ำเหลืออยู่ร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯทั้งหมด หรือคิดเป็น 459 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เพียงพอใช้สำหรับในเขตชลประทานตลอดช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ ซึ่งทางโครงการฯลำปาว ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ โดยเฉพาะพื้นที่เลี้ยงกุ้งตามที่เป็นข่าว ทางโครงการได้ส่งน้ำจากเขื่อนลำปาวให้อย่างต่อเนื่อง และยังไม่พบว่าพื้นที่ใดประสบปัญหาการขาดน้ำหรือมีแนวโน้มว่าจะขาดน้ำ ส่วนที่มีปัญหานั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน แต่เป็นปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่ประสบกับต้นทุนการเลี้ยงกุ้งที่สูงขึ้น รวมถึงการส่งออกกุ้งไปยังต่างประเทศได้ชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวลงอย่างมากในขณะนี้ ทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งส่วนหนึ่งได้ชะลอหรืองดการทำนากุ้งไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งหมด

 

**************************

1  เมษายน  2552