กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

กรมชลฯ แจงนากุ้งท้ายเขื่อนลำปาวน้ำพอใช้  ไม่มีปัญหาขาดน้ำ

 

กรมชลประทาน ยืนยันปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวมีเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ทั้งโครงการ และพื้นที่นากุ้งไม่ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า พื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบริเวณท้ายเขื่อนลำปาว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องหยุดและชะลอการเพาะเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากเขื่อนลำปาวแจ้งว่ามีปริมาณน้ำในเขื่อนเหลืออยู่เพียง 682 ล้านลูกบาศก์เมตร นั้น

กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอชี้แจงว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาว มีเพียงพอใช้สำหรับในเขตชลประทานตลอดช่วงฤดูแล้งปี 51/52 นี้ ซึ่งทางโครงการฯลำปาว ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ โดยเฉพาะพื้นที่เลี้ยงกุ้งตามที่เป็นข่าว จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีพื้นที่ใดประสบปัญหาการขาดน้ำหรือมีแนวโน้มว่าจะขาดน้ำ เนื่องจากได้มีการส่งน้ำตามแผนที่ได้วางไว้ และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่างปฏิบัติตามแผนการใช้น้ำที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างดี ส่วนที่มีปัญหานั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน แต่เป็นปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่ประสบกับราคาอาหารกุ้งที่สูงขึ้นมาก อีกทั้ง ต้องประสบกับราคากุ้งที่ตกต่ำลง รวมถึงการส่งออกกุ้งไปยังต่างประเทศได้ชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวลงอย่างมากในขณะนี้ ทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งส่วนหนึ่งได้ชะลอหรืองดการทำนากุ้งไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งหมด

 

**************************

13  มีนาคม  2552