กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : เขื่อนแม่สรวย ส่งน้ำช่วยพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน

 

อ่างเก็บน้ำแม่สรวย ส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรนอกพื้นที่ชลประทานแล้ว  แต่เตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทาน ไม่ควรขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ในอนาคต

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (5 มี.ค. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  50,182  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ความจุของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมดจำนวน 73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชลประทาน แต่ยังต้องขอให้ช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต หากเกิดฝนทิ้งช่วงหรือฤดูฝนตกน้อยกว่าปกติ

สำหรับเหตุการณ์ตามข่าวที่มีกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง ในเขตอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ช่วยเหลือเรื่องน้ำ หลังจากที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่ปลูกไปแล้วกว่า 7,000 ไร่ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 52 ที่ผ่านมา นั้น จากการตรวจสอบพื้นที่ทำนาดังกล่าว พบว่าทั้งหมดเป็นพื้นที่ทำนาปรังที่อยู่นอกเขตชลประทาน และใช้น้ำจากลำน้ำแม่คาว ซึ่งเป็นลำน้ำธรรมชาติ แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันที่แห้งขอดทำให้ไม่มีน้ำส่งเข้าพื้นที่ทำนา จึงได้ร้องของให้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่สรวยลงไปช่วยพื้นที่ทางตอนล่าง เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดน้ำ ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ได้ดำเนินการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่สรวย เพิ่มจากเดิมที่ส่งน้ำตามแผนการใช้น้ำวันละประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นวันละประมาณ 860,000 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานของโครงการฯแม่ลาว ทั้งนี้ ได้ตกลงทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำจากโครงการฯแม่ลาวแล้ว ทุกฝ่ายต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการช่วยเหลือครั้งนี้ ได้ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนอกพื้นที่ชลประทาน ไม่ให้ขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ โดยกลุ่มเกษตรกรได้รับปากว่าจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

****************************

 

5  มีนาคม  2552