กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสถานการณ์น้ำชลประทาน : กรมชลฯยืนยันน้ำระยองมีเพียงพอไม่ขาดแคลน

กรมชลประทาน ยืนยันปริมาณน้ำในเขตจังหวัดระยอง ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชลประทาน และพร้อมที่จะสนับสนุนการใช้น้ำทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน

นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ โฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วประเทศ (ณ 16  ก.พ. 52)ว่า มีปริมาตรน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด  53,046  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุเก็บกักทั้งหมด(ปริมาณน้ำในอ่างฯขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันที่ระดับเก็บกักทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 73,352 ล้านลูกบาศก์เมตร) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ และสามารถบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภคได้อย่างไม่ขาดแคลน

                สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่หลายฝ่ายมีความวิตกกังวลว่าจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ นั้น กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานระยอง ขอชี้แจงว่า สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขตจังหวัดระยอง ซึ่งได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างอ่างเก็บน้ำประแสร์ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 70-80 ของความจุอ่างฯ และมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 416 ล้านลูกบาศก์เมตร(ณ 16 ก.พ. 52) คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณรวมกันทั้งหมด และยังมีปริมาณน้ำมากกว่าปี 2551 ที่ผ่านมาถึงร้อยละ 13 ทั้งนี้ ปริมาณน้ำดังกล่าว สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ในเขตพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งสนับสนุนการใช้น้ำทุกภาคกิจกรรมได้อย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้หากเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตด้วย

ในส่วนของสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(16 ก.พ. 52) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 499 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 501 ลบ.ม./วิ) กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราวันละ 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ำเจ้าพระยา และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหก 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

                สำหรับการเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง นั้น กรมชลประทาน ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้จำนวนทั้งสิ้น 1,200 เครื่องทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน(16 ก.พ. 52) ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อกิจกรรมด้านการเกษตรแล้วจำนวน  719 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีรถยนต์บรรทุกน้ำที่เตรียมพร้อมไว้อีกจำนวน 295 คันที่พร้อมจะออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ตลอดเวลา

 

***************************

16  กุมภาพันธ์ 2552