กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่  12 ม.ค. 52

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 33 แห่ง ประจำวันที่ 12 ม.ค. 52 มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 54,891 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(69,392 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 9,152 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 68 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 7,564 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 130 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯทั้งหมด 

สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 438 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 38 หรือประมาณ 272 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 251 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 28 หรือประมาณ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,711 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 16 หรือประมาณ 928 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางลาง จ.ยะลา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 1,131 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 23 หรือประมาณ 323 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (12 ม.ค.52) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 495 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 499 ลบ.ม./วิ) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 45 ลบ.ม./วิ) ส่วนที่เขื่อนพระราม 6 ปิดการระบาย 

                อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนี้ ขอให้ประชาชนและเกษตรกร ใช้น้ำอย่างประหยัด ระมัดระวัง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปด้วย

 

**********************

12 มกราคม  2552