กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่  22 ธ.ค. 51

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 22 ธ.ค. 51 มีปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 56,405 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 9,727 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8,013 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯทั้งหมด 

ภาคอีสานที่เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 1,158 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 77 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 443 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 38 หรือประมาณ 267 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 254 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 27 หรือประมาณ 93 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,745 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 16 หรือประมาณ 894 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางลาง จ.ยะลา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 1,001 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 69  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 31 หรือประมาณ 453 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (22 ธ.ค.51) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 449 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 442 ลบ.ม./วิ) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 40 ลบ.ม./วิ) ส่วนที่เขื่อนพระราม 6 ปิดการระบาย 

 

**********************

22 ธันวาคม  2551