กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่  15 ธ.ค. 51

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 15 ธ.ค. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 56,986 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,881 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,154 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 109 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯทั้งหมด 

สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 443 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 38 หรือประมาณ 267 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 255 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 26 หรือประมาณ 92 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 4,739 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 16 หรือประมาณ 900 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางลาง จ.ยะลา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 976 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 67  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 33 หรือประมาณ 478 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (15 ธ.ค.51) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 387 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 395 ลบ.ม./วิ) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 45 ลบ.ม./วิ) ส่วนที่เขื่อนพระรามหกปิดการระบาย 

**********************

15 ธันวาคม  2551