กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่  3 ธ.ค. 51

 

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 3 ธ.ค. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 57,528 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,971 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,297 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 107 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯทั้งหมด 

สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 446 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 37 หรือประมาณ 264 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 265 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 76  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 23 หรือประมาณ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 4,719 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 16 หรือประมาณ 920 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางลาง จ.ยะลา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 896 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 38 หรือประมาณ 558 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (3 ธ.ค.51) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 692 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 733 ลบ.ม./วิ) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 410 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 464 ลบ.ม./วิ) ส่วนที่เขื่อนพระรามหกปิดการระบาย  ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่ อ.บางไทร เฉลี่ย 368 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 412 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

 

**********************

3 ธันวาคม  2551