กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสภาพน้ำท่าในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่  1 ธ.ค. 51

 

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 57,595 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยเขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,974 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,314 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 107 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯทั้งหมด 

สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 449 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 37 หรือประมาณ 261 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 267 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 23 หรือประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 4,713 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 16 หรือประมาณ 926 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางลาง จ.ยะลา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 879 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 60  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 40 หรือประมาณ 575 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (1 ธ.ค.51) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 760 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 792 ลบ.ม./วิ) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 530 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 586 ลบ.ม./วิ) ส่วนที่เขื่อนพระรามหกปิดการระบาย  ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่ อ.บางไทร เฉลี่ย 532 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 575 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

อนึ่ง ขณะนี้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งปี 2551/2552 (ยกเว้นภาคใต้) กรมชลประทานจึงขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูแล้งนี้

 

**********************

1 ธันวาคม  2551