กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำทะเลหนุนในแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 28 พ.ย.51

 

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงว่า ในวันนี้(28 พ.ย. 51) ระดับน้ำสูงสุดที่สถานีวัดน้ำต่างๆในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างวัดได้ดังนี้ สถานี C.22A อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระดับน้ำสูงสุดวัดได้ 1.50 เมตร(รทก.) เวลา 09.00 น. สถานี C.12 สามเสน(กรมชลประทาน) ระดับน้ำสูงสุดวัดได้ 1.51 เมตร(รทก.) เวลา 09.00 น. สถานี C.4 สะพานพุทธฯ ระดับน้ำสูงสุดวัดได้ 1.37 เมตร(รทก.) เวลา 08.45 น.

                คาดการณ์น้ำทะเลหนุนสูง สำหรับวันพรุ่งนี้(29 พ.ย. 51) ที่สถานี C.22A อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระดับน้ำจะสูงสุดประมาณ 1.44 เมตร(รทก.) ในเวลาประมาณ 10.15 น. สถานี C.12 สามเสน(กรมชลประทาน) ระดับน้ำจะสูงสุดประมาณ 1.42 เมตร(รทก.) ในเวลาประมาณ 09.45 น. สถานี C.4 สะพานพุทธฯ ระดับน้ำจะสูงสุดประมาณ 1.37 เมตร(รทก.) ในเวลาประมาณ 08.45 น.

                อย่างไรก็ตาม ในวันนี้(28 พ.ย.51) จนถึงวันที่ 30 พ.ย.51 เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอยู่  แต่ระดับน้ำจะไม่สูงกว่าช่วงที่เกิดน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อวันที่ 13 – 17 พ.ย. 51 ที่ผ่านมา และจะไม่ส่งผลกระทบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเว้นในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดด้วย หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

*****************************

 

28  พฤศจิกายน  2551