กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ประจำวันที่ 21 พ.ย. 51

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 21 พ.ย. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 57,721 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 16 หรือประมาณ 10,768 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยภาคเหนือที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,905 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,391 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 88 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 105 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนกิ่วลม จ. ลำปาง  มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 103 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 92 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

ภาคอีสานที่เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 1,324 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 93 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำแซะ จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 263  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 96 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำนางรอง จ.นครนายก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 77  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

ภาคกลางที่เขื่อนป่าสักฯ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 934 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 97 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  ที่เขื่อนขุนด่านฯ จ.นครนายก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 213 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 56 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 237 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 96 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

ในส่วนภาคใต้ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 454 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 36 หรือประมาณ 256 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 270 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 78  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 22 หรือประมาณ 78 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 4,622 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 82  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 18 หรือประมาณ 1,017 ล้านลูกบาศก์เมตร

**********************

21 พฤศจิกายน  2551