กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำจังหวัดชุมพร : ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ เริ่มลดลง หลังฝนตกน้อยลง

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร(12 พ.ย. 51) จากการตรวจวัดด้วยโทรมาตรในลุ่มน้ำต่างๆ อาทิ ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา(โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ) บ้านวังครก (จุดรวมของคลองท่าแซะและคลองรับร่อ) วัดระดับน้ำได้ + 7.09 เมตร(รทก.) (ระดับตลิ่ง +12.00 เมตร.(รทก.)) ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.91 เมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลง คาดว่าวันพรุ่งนี้(13 พ.ย.51 เวลา 06.00 น.) ระดับน้ำจะอยู่ที่ +6.00 เมตร(รทก.) , สะพานเทศบาล 2 (เทศบาลเมืองชุมพร) ระดับน้ำวัดได้ + 2.14 เมตร(รทก.) (ระดับตลิ่ง +3.80 เมตร(รทก).) ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.27 เมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลง คาดว่าในวันพรุ่งนี้(13 พ.ย.51 เวลา 06.00 น.) ระดับน้ำจะอยู่ที่  +1.50 เมตร(รทก.)

ในส่วนของลุ่มน้ำคลองชุมพร ระดับน้ำที่บ้านวังไผ่ (สถานี X.53 A) ระดับน้ำวัดได้ +7.94 เมตร(รทก.) (ระดับตลิ่ง+9.00 เมตร(รทก.)) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.05 เมตร สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลง ลุ่มน้ำคลองหลังสวน ระดับน้ำที่สะพานเทศบาลหลังสวน (สถานี X.212) ระดับน้ำวัดได้ 6.37 เมตร(รทก.)(ระดับตลิ่ง +6.00 เมตร(รทก.) และที่ต่ำ +5 เมตร(รทก.) มีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำบางแห่ง แนวโน้มระดับน้ำลดลง สำหรับในพื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆ ประกอบด้วยลุ่มน้ำคลองสวี  คลองตะโก และคลองละแม นั้น สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เย็นวานนี้(11 พ.ย. 51 เวลา 18.00 น.)

ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดชุมพร ระดับน้ำในคลองต่างๆ มีแนวโน้มลดลง หากไม่มีปริมาณฝนตกเพิ่มเติม สถานการณ์น้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้ หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

**********************

12  พฤศจิกายน  2551/เวลา 15.30 น.