กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ตอนบนฝนหมดแล้ว ส่งผลเจ้าพระยาตอนล่างเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำล่าสุด(11พ.ย. 51) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 2,151 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,208 ลบ.ม./วิ) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,378 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,378 ลบ.ม./วิ) และที่เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 227 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 227 ลบ.ม./วิ) ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อ.บางไทร เฉลี่ย 2,193 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,272 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) สถานการณ์น้ำที่จ.นครสวรรค์ ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำบริเวณด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมกันประมาณ 540 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของทั้งสองฝั่ง พร้อมกับยังคงลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระรามหกต่อไป เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด

สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาระดับน้ำลดลงโดยลำดับ และยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 7 – 11 วันข้างหน้า นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

**********************

11  พฤศจิกายน  2551/เวลา 11.45 น.