กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ประจำวันที่  10 พ.ย. 51

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 10 พ.ย. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 57,640 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 16 หรือประมาณ 10,848 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยภาคเหนือที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,727 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 28 หรือประมาณ 3,735 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,372 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 88 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 12 หรือประมาณ 1,138 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 102 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 61 หรือประมาณ 161 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม จ. ลำปาง  มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 98 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 88 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 12 หรือประมาณ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาคอีสานที่เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 1,331 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 93 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 7 หรือประมาณ 99 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์  มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 78 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 36 หรือประมาณ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาคกลางที่เขื่อนป่าสักฯ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 962 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ที่เขื่อนขุนด่านฯ จ.นครนายก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 212 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 5 หรือประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 240 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 97 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 3 หรือประมาณ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนภาคใต้ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 457 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 36 หรือประมาณ 253 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 264 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 76  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 24 หรือประมาณ 83 ล้านลูกบาศก์เมตร

**********************

10 พฤศจิกายน  2551