กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือลดลงต่อเนื่อง ส่งผลระดับน้ำตอนล่างลดลงด้วย

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำล่าสุด(10 พ.ย. 51) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 2,208 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,271 ลบ.ม./วิ) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,378 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,386 ลบ.ม./วิ) และที่เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 227 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 234 ลบ.ม./วิ) ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อ.บางไทร เฉลี่ย 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,390 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) สถานการณ์น้ำที่จ.นครสวรรค์ ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำบริเวณด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมกันประมาณ 560 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของทั้งสองฝั่ง พร้อมกับยังคงลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระรามหกต่อไป เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด

สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาระดับน้ำเริ่มลดลงตั้งแต่วานนี้(9 พ.ย. 51) และมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพฝนทางตอนบนของลุ่มน้ำมีฝนตกน้อยลง  คาดว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติใน 8 – 12 วันข้างหน้า นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

**********************

10  พฤศจิกายน  2551/เวลา 11.00 น.