กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำที่นครสวรรค์ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลระดับน้ำตอนล่างเริ่มทรงตัว

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำล่าสุด(8 พ.ย. 51) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 2,317 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,335 ลบ.ม./วิ) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,394 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,382 ลบ.ม./วิ) และที่เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 303 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 451 ลบ.ม./วิ) ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อ.บางไทร เฉลี่ย 2,390 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,330 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) สถานการณ์น้ำที่จ.นครสวรรค์ ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำบริเวณด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมกันประมาณ 616 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของทั้งสองฝั่ง พร้อมกับลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และที่เขื่อนพระรามหก เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด

สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาระดับน้ำเริ่มทรงตัว และระดับน้ำจะเริ่มลดลงตั้งแต่วันนี้(8 พ.ย. 51) คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมทางตอนบน สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติใน 10 – 14 วันข้างหน้า นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ยังคงมีฝนตกกระจายอยู่บ้างเล็กน้อยทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

**********************

8  พฤศจิกายน  2551/เวลา 11.00 น.