กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ระดับน้ำที่นครสวรรค์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำล่าสุด(7 พ.ย. 51) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 2,335 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,381 ลบ.ม./วิ) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,382 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,374 ลบ.ม./วิ) และที่เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 451 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อ.บางไทร เฉลี่ย 2,330 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,292 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) สถานการณ์น้ำที่จ.นครสวรรค์ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำบริเวณด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมกันประมาณ 671 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหลือน้อยที่สุด โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของทั้งสองฝั่ง

ในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมที่ปางช้างอยุธยา นั้น ล่าสุด(7 พ.ย. 51) กรมชลประทาน ได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหกลงตั้งแต่วานนี้(6 พ.ย. 51) เพื่อลดระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ รวมถึงปางช้างอยุธยาด้วยนั้น ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำลพบุรีเริ่มทรงตัว และจะลดลงเป็นลำดับในระยะต่อไป

สำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาระดับน้ำสูงขึ้นเล็กน้อย ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวภายในเย็นวันนี้(7 พ.ย. 51) และจะเริ่มลดลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้(8 พ.ย. 51) ทั้งนี้ คาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมทางตอนบน สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติใน 10 – 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 51 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันสภาวะฝน ยังคงมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องในระยะนี้ จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

**********************

7  พฤศจิกายน  2551/เวลา 11.00 น.