กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

กรมชลประทานชี้แจง กรณีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้น

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่ได้มีการแจ้งข่าวสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 51 ว่า กรมชลประทานคาดการณ์ว่าระดับน้ำสูงสุดในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจ.สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา จะสูงกว่าระดับน้ำปัจจุบัน(5 พ.ย. 51)ขึ้นไปอีกประมาณ 0.80 – 1.00 เมตร ส่วนที่      อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะสูงกว่าระดับปัจจุบัน(5 พ.ย.)ขึ้นไปอีกประมาณ 0.30 – 0.40 เมตร นั้น

กรมชลประทาน ขอชี้แจงว่า ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 51 เป็นต้นมา โดยล่าสุดวันนี้(6 พ.ย. 51)ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจ.สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับที่สูงขึ้นจากที่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 51 เฉลี่ย 0.60 เมตร ดังนั้น จึงทำให้ในระยะต่อจากนี้ไป ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา อาจจะสูงขึ้นได้อีกเพียงประมาณ 0.15 – 0.20 เมตร เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

**********************

6  พฤศจิกายน  2551/เวลา 15.15 น.