กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

น้ำเหนือไหลหลากลงสู่ทางตอนล่างแล้ว : พร้อมทำความเข้าใจกับปางช้าง ลดการระบายจากเขื่อนป่าสักฯ

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด (6 พ.ย. 51) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ 2,381 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,404 ลบ.ม./วิ) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,374 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,290 ลบ.ม./วิ) และที่เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 604 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อ.บางไทร เฉลี่ย 2,292 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,232 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) สถานการณ์น้ำที่จ.นครสวรรค์ ยังคงมีแนวโน้มลดลง

กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำบริเวณด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมกันประมาณ 672 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหลือน้อยที่สุด โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของทั้งสองฝั่ง

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตปางช้าง ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้มีการกล่าวหาว่ากรมชลประทาน ไม่มีการชี้แจงการระบายน้ำให้ชัดเจน นั้น กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าไปทำความเข้าใจกับทางเจ้าของปางช้างแล้ว ซึ่งสาเหตุน้ำท่วมเกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักสูงขึ้น จึงทำให้แม่น้ำลพบุรีสูงขึ้นตามไปด้วย กรมชลประทาน ได้แก้ไขปัญหาด้วยการลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตั้งแต่วานนี้(5 พ.ย.) เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ ทั้งนี้ การลดการระบายน้ำดังกล่าว จะมีผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณปางช้างลดลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้(7 พ.ย.)เป็นต้นไป และคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบริเวณดังกล่าวจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 – 3 วันข้างหน้า

อนึ่ง ประชาชนทั่วไป สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทาง http://water.rid.go.th/wmsc หรือโทรสายด่วน 1460 ในวันและเวลาราชการ หรือแจ้งข้อมูลน้ำได้ที่ E-mail : wmsc.1460@gmail.com

 

**********************

6  พฤศจิกายน  2551/เวลา 12.00 น.