กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ประจำวันที่  5 พ.ย. 51

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 5 พ.ย. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 57,026 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 17 หรือประมาณ 11,462 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยภาคเหนือที่เขื่อนแม่งัดฯ จ.เชียงใหม่  มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 274 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 103 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนแม่กวงฯ จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 99 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 62 หรือประมาณ 164 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,457 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 30 หรือประมาณ 4,005 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,340 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 88 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 12 หรือประมาณ 1,170 ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาคอีสานที่เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 126 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 106 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 1,285 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 90 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 10 หรือประมาณ 145 ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาคกลางที่เขื่อนป่าสักฯ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 923 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 96 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 4 หรือประมาณ 37 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 167 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 105 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 256 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 107 ของความจุอ่างฯทั้งหมด เขื่อนขุนด่านฯ จ.นครนายก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 210 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 6 หรือประมาณ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนภาคใต้ที่เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 446 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 27 หรือประมาณ 264 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 253 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73  ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 27 หรือประมาณ 94 ล้านลูกบาศก์เมตร

**********************

5  พฤศจิกายน  2551