กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ปริมาณน้ำเหนือเริ่มไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่าง คาดสูงขึ้นอีก 0.80 – 1.00 ม.

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด (5 พ.ย. 51) เนื่องจากเกิดฝนตกบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 51 ที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำท่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจำนวนมาก โดยในวันนี้(5 พ.ย. 51)ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,375 ลบ.ม./วิ) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,290 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,117 ลบ.ม./วิ) และที่เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 558 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อ.บางไทร เฉลี่ย 2,232 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,102 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) สถานการณ์น้ำที่จ.นครสวรรค์ มีแนวโน้มลดลง

กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำบริเวณด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมกันประมาณ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหลือน้อยที่สุด โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของทั้งสองฝั่ง ทั้งนี้ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคาดว่าในวันที่ 8 พ.ย. 51 นี้ ที่อ.บางไทร จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมามีระดับสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำได้ ทั้งนี้ กรมชลประทาน คาดการณ์ว่าระดับน้ำสูงสุดในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจ.สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา จะสูงกว่าระดับน้ำปัจจุบัน(5 พ.ย. 51)ขึ้นไปอีกประมาณ 0.80 – 1.00 เมตร ส่วนที่อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะสูงกว่าระดับปัจจุบัน(5 พ.ย.)ขึ้นไปอีกประมาณ 0.30 – 0.40 เมตร โดยกรมชลประทาน จะควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ไม่ให้ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

**********************

5  พฤศจิกายน  2551/เวลา 10.35 น.