กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์ ยังคงเพิ่มขึ้น พื้นที่ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวัง

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 31 แห่ง ประจำวันที่ 4 พ.ย. 51 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด 56,854 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯทั้งหมด(68,489 ล้านลูกบาศก์เมตร) ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 17 หรือประมาณ 11,635 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,372 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯทั้งหมด ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกร้อยละ 30 หรือประมาณ 4,090 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,331 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 88 ของความจุอ่างฯทั้งหมด รองรับปริมาณน้ำได้อีกกว่าร้อยละ 12 หรือประมาณ 1,179 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับสภาพน้ำท่าที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำวังที่สถานี W.4A อ.สามเงา จ.ตาก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 271 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.29 เมตร แม่น้ำปิงที่สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,116 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.22 เมตร ซึ่งทางเทศบาลบรรพตพิสัยได้ป้องกันด้วยการเสริมกระสอบทราย ทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง  แม่น้ำยมที่สถานี Y.4 อ.เมืองสุโขทัย มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 606 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.75 เมตร แม่น้ำน่านที่สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,147 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.95 เมตร

สภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด (4 พ.ย. 51) ที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,375 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,220 ลบ.ม./วิ) มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,117 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 1,970 ลบ.ม./วิ) และที่เขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 479 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อ.บางไทร เฉลี่ย 2,102 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(วานนี้ 2,037 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) สถานการณ์น้ำที่จ.นครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีปริมาณน้ำสูงสุดในวันที่ 5-6 พ.ย. 51 ในเกณฑ์ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงสูงขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

**********************

4  พฤศจิกายน  2551