กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

โทร.สายด่วน 1460 / E-mail : wmsc.1460@gmail.com /  http://water.rid.go.th/wmsc

 

สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา : ฝนตกหนักทางตอนบน ส่งผลระดับน้ำเพิ่มขึ้น

 

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาล่าสุด (3 พ.ย. 51) เนื่องจากมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ย. 51 ส่งผลให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำในแม่น้ำปิงในเขตจังหวัดตากและกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ซึ่งจะทำให้ระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำสูงสุดในช่วงวันที่ 4 – 5 พ.ย. 51 ในเกณฑ์ประมาณ 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง ที่ไหลมาจากจ.อุทัยธานี ในเกณฑ์ประมาณ 450 – 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(แนวโน้มปริมาณน้ำในแม่น้ำสะแกกรังลดลงอย่างช้าๆ) จะทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในเกณฑ์สูงสุดวันที่ 5 – 6 พ.ย. 51 ประมาณ 2,850 – 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

กรมชลประทาน ได้วางมาตรการในการบริหารจัดการน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ดังกล่าว ให้เหมาะสม โดยการับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลหลากผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่พื้นที่ตอนล่าง ทั้งนี้ จากการบริหารจัดการน้ำดังกล่าว คาดว่าจะทำให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุด ในช่วงวันที่ 5 – 6 พ.ย. 51 ในเกณฑ์ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบางแห่ง

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้ประสานกับจังหวัดต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับทราบ เพื่อเตรียมการป้องกันและเคลื่อนย้ายสิ่งของไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

*********************

3  พฤศจิกายน  2551